Antroposoofia

Antoposoofia alusepanija on Rudolf Steiner

Antroposoofia loojaks oli filosoof ja loodusteadlane Rudolf Steiner koos oma sarnaselt mõtlevate kolleegidega. Uurimismeetod on mõjutanud teisi uurimisvaldkondi, kaasa arvatud haridus, arhitektuur, kunst, meditsiin ja Weledas võib olla igapevaselt selle mõju tunnistajaks.

 

Antroposoofia on ülemaailmne uurimismeetod, millel on Euroopa juured ning mis uurib vaimsust koos teaduse abil. See pakub viise paremini mõista inimeste seadusi ja kuidas neile vastavalt käituda, andes retsepte ja pakkudes välja tegevusi erinevates eluvaldkondades.

Teaduslikust mõtlemisest spirituaalse kogemuseni

Vastupidiselt praegusele arusaamale akadeemilistes ja ülikooliringkondades, kasutas Steiner antroposoofia sõna tähistamaks vaimse reaalsuse uurimist teaduslike ja vaimsete kogemuste kaudu ning sellele ta pühendas oma töö. Antroposoofia lähtub konkreetsest teaduslikust mõttest. Täpsed meetodid, mis muidu piirduvad materiaalse maailmaga, laienevad nüüd teaduse abil vaimsele maailmale. 

 

Antroposoofiat võib järgnevalt kirjeldada : inimesed mõistavad maailma oma meelte kaudu ja töötlevad seda oma vaimus – teadmisi nendest leidudest võib nimetada antropoloogiaks. Antroposoofia laiendas sellise lähenemise vaimsele tasandile, sest inimesed võivad tajuda oma keskkonda ka tunnete ja mõtete abil. Steiner nimetas antroposoofia ‘inimtarkuseks’, sest kreeka anthropos tähendab inimest ja sophia tähendab elutarkust.

Steiner jätkas Üldise antroposoofia ühingu asutamisega 1923.aastal, mille missiooniks jääb säilitada vaba kultuuri- ning intellektuaalset elu ning uurimistööd vaimse reaalsuse kohta edasi arendada. Vaimseteks uuringuteks asutati Vaimsete teaduste kooli Dornach´is, vaid mõni kilomeeter eemal Weleda peakorterist Arlesheim´is.

 

Kooli arhitektuurselt tähelepanuväärset hoonet kutsutakse Goetheanum´iks. See on antroposoofia keskus – disainitud Rudolf Steineri enda poolt – mis hõlmab kaht 1500 kohaga esinemissaali, galeriid, loenguruume, raamatukogu, raamatupoodi ja Antroposoofia-ühingu juhtkonna ruume. Üldhuvitavatel teemadel konverentsid toimuvad siin mitu korda aastas.

Antroposoofia mõju Weledale

Antroposoofia eesmärgiks on inimese kui terviku areng. Täna on sel erinevaid harusid, kaasa arvatud hariduses, arhitektuuris, meditsiinis ja põllunduses. Steineri initsiatiivil tekkisid Waldorf-koolid – mida nimetatakse ka Steiner-koolideks ja lasteaedadeks – samuti tekkisid antroposoofiline meditsiin, looduslikud kehahooldustooted ja biodünaamiline põllundus. Kõik need suunad moodustavad integreeritud osa tänasest Weledast.

 

Ükskõik, kas meie ravimi- või kosmeetikatoodete valmistamisel või siis suhetes partnerite, varustajate ja töötajatega, näeme alati inimesi, ühiskonda ja loodust ühe holistliku tervikuna, mille seob kokku suhe meie igapäevategevuste ja looduse vahel.

Ajas tagasi

Ita Wegmann pani teooria praktikasse

Selge eesmärgiga naine, kellel oli tugev visioon ravitoimingute reformi kohta.

Ita Wegmann

Weleda direktor 35 aastat

Enesekindel mees, kes algatas antroposoofiliste ravimite ja kosmeetika tootmise.

Oskar Schmiedel

Visiooniga mees

Weleda vaimne ja filosoofiline asutaja.

Rudolf Steiner