Rudolf Steiner

Weleda vaimne ja filosoofiline asutaja.

Rudolf Joseph Lorenz Steiner (25/27.veebruar 1861 – 30.märts 1925) sündis tänase Horvaatia aladel, kuid kolis imikuna koos vanematega Austriasse. Tema isa oli kindlate veendumustega raudtee-telegraafi operaator ja Rudolf sai varase hariduse külakoolides ja kodus.

Vastuvõtlikuna ideedele vaimsest ja füüsilisest maailmast, sai ta Rostock´i ülikooli filosoofia doktorikraadi, enne seda oli ta juba avaldanud väga arvukalt töid kirjanduses ja filosoofias – muuhulgas Vabaduse filosoofia ja Teooria peidetud tarkusest Gothe maailmanägemuses.

Kahekümnenda sajandi alguses asutas ta vaimse liikumise, antroposoofia. Sellel on juuri Saksa idealistlikus filosoofias ja teosoofias, mis julgustab üksikisikut nägema oma keha, vaimu ja hinge otseselt ühendatuna maailmaga – kõik on ühtne holistiline süsteem.

Filosoofiast teaduse ja spirituaalsuseni

Esimeses, selle liikumise rohkem filosoofiale orienteeritud faasis, proovis Steiner leida sünteesi teaduse ja vaimsuse vahel. Tema nende aastate filosoofilised tööd, mida ta nimetas vaimseks teaduseks, seadsid eesmärgiks Lääne filosoofiale omase mõtlemise selguse üle kandmist vaimsetele küsimustele. Teises faasis, 1907 aasta paiku, töötas ta mitmel alal, kaasa arvatud kunstilised suhtlemisvahendid, nagu draama ja kunstiliikumised, kus ta arendas uut kunstilist väljendusvormi, eurütmiat.

 

Tema arhitektuuri-alane töö kulmineerus Goetheanum´i ehitusega, mis on kunstikeskus kõigile kunstidele. Tema töö kolmandas faasis, töötas Steiner mitmete praktiliste ettevõtmiste alal, kaasa arvatud Waldorf-haridus, biodünaamiline põllundus ja antroposoofiline meditsiin.

Uus lähenemine meditsiinile

Hilistest 1910ndatest edasi töötas Steiner arstide ja keemikutega, et luua uut lähenemist  meditsiinile. Dr Ita Wegman, keemik Oskar Schmiedel ning arstid ja apteekrid kogunesid Steineri juhtimise alla, et otsustada, kuidas nemad võiksid kasutada seda filosoofiat, et hoolida patsientide vajadustest.

 

Nad mõistsid, et inimkehal on märkismisväärne võime end tervendada, kuid vahel vajab see veidi abi; niisiis arendasid nad personaalse lähenemise ravile, kasutades looduslikke koostisosi, et toetada keha enda tervenemise impulsse. Selle usuga ning põhjalike teaduslike ja filosoofiliste teadmistega asutasid nad Weleda.  

Weleda suur mõju

Steineri ja tema täiesti originaalse mõtlemise tähtsus on Weleda jaoks määrava tähtsusega. Kuigi tal ei olnud juhtivaid kohti, oli ta koos dr Ita Wegmaniga osa niinimetatud Kontrollstelle´st, mis oli üldine nõuandev rühm, millel firma rajanes. Ta oli vastutav ka firma nime ja logo eest, mille ta ise disainis.

 

Ennekõike oli Rudolf Steiner kõige mõjukam Weleda intellektuaalne ja vaimne alusepanija. Ta oli uue tervistamisprotsessi visionäär, viies selle edukalt lõpuni alates antropoloogilisest eeltingimustest kuni konkreetsete ravimite ja meditsiiniprotseduurideni.

Ajas tagasi

Ita Wegmann viis teooria praktikasse

Selge sihiga naine, kellel oli tugev visioon ravitoimingute reformi kohta.

Ita Wegmann

35 aastat Weleda direktor

Enesekindel mees, kes pani aluse antroposoofiliste ravimite ja kosmeetika tootmisele.

Oskar Schmiedel