Majanduslik jätkusuutlikkus

Jätkusuutlik majandus on selline, et maakera ressursse ei kasutata kiiremini kui loodus neid taastab.

Jätkusuutlik majandus on selline, et maakera ressursse ei kasutata kiiremini kui loodus neid taastab.

Kasumlikkus on edukate ökosüsteemide ja elujõuliste kogukondade tulem. Tulud jaotuvad õiglaselt. Weleda jaoks on eetiline ja väärtustloov majandus enam kui käibefraas – see on äri südames nagu ka inimesed, kes selle teostavad.

Väärtustloov majandus

Kasumlikkus on edukate ökosüsteemide ja elujõuliste kogukondade tulem. Tulud jaotuvad õiglaselt. Weleda jaoks on eetiline ja väärtustloov majandus enam kui käibefraas – see on äri südames nagu ka inimesed, kes selle teostavad.

Jätkusuutlik majandus ehitatakse, meie arvates, eetilistele printsiipidele, uuendustele, investeeringutele ja piisavale finantspõhjale, kasutades saadaolevaid ressursse meile kõige kasulikumalt. Eesmärk on edendada nende ressursside kasutamist tõhusal, vastutustundlikul viisil, mis tõenäoliselt annab pika-ajalist kasu, tuues samal ajal pidevat kasumit. Et firma väärtust tõsta, tegeleb Weleda nii tarbijate kui töötajatega – nende isikliku arengu, tervise, vajadusega tasakaalustatud elu järele, kaasa arvatud füüsilise hea-oluga.

Tulud ja investeeringud

Ajakohane äris orienteerumine määrab Weleda majandusliku suuna. Selleks, et Weleda visiooni elus hoida, on tähtis kindlustada pika-ajaline vabadus ja sõltumatus, kuid ilma majandusliku eduta ei saa me rakendada jätkusuutlikku äristrateegiat. Ärist saadav tulu tuleb investeerida ühiskondliku ja majandusliku jätkusuutlikuse tagamiseks.

Riski vähendamine

Toimides äris vastutustundlikult, parandab Weleda firma võimet riskiga toime tulla – alustades käitumisest turul ning keskkonnaküsimustest, kuni suheteni töötajate, huvigruppide ja aktsionäridega. See loob jätkusuutlikku väärtust, mille saab jaotada töötasuna töötajatele, dividendidena investoritele ja makse makstes laiemale avalikkusele riikides, kus me tegutseme.

Lisades väärtust

Lisaväärtus firmale

Weleda äritehingud loovad väärtust firmale ja lisaväärtuse aruanne selgitab Weleda Grupi panust erasektorisse ja riigieelarvesse. See näitab ka kulu, mis tekib Weleda firma majandustegevusest ning kuidas lisaväärtus jagunes.

“Weleda näeb oma töötajaid kui kaasettevõtjaid, kes on osa äritegevusest. Toetada ja edendada iga inimese isiklikku vastutustunnet ja eneseteadlikkust on meie jaoks ülioluline.”

Loe lisa

Toimides eetiliselt

Püüd ühiskondliku vastutustunde suunas aitab inimesi ja organisatsioone avaldada soodsat mõju arengule, ärile ja ühiskonnale. Ühiskondliku vastutusega firmana me pöörame suurt rõhku töötajate, varustajate ja partnerite turvalisuse, isikliku arengu ja üldise tervise tagamisele. See aitab tagada minimaalsed sotsiaalsed tingimused, õiglased hinnad ja pika-ajalised lepingud.

Ühiskondlik jätkusuutlikkus

Silmitsi vastutusega

Meie vastutus hõlmab küsimusi liigirikkuse, toormaterjalide hanke, loodusressursside kasutuse ja jätkusuutliku pakendamise, veekasutuse ja prügi vähendamise ja kasvuhoonegaaside vähendamise kohta.

Keskkonna-alane jätkusuutlikkus