Keskkonna-alane jätkusuutlikkus

Algusest

Enam kui üheksa kümnendi jooksul on meie hoolikas ja läbimõeldud lähenemine keskkonnale ja selle ressurssidele põhinenud Rudolf Steineri ideedel ja on Weleda jaoks määrava tähtsusega. Kuid meie keskkonna-alane pühendumine sellega ei piirdu. See hõlmab küsimusi liigirikkuse, toormaterjalide hanke, loodusressursside kasutuse ja jätkusuutliku pakendamise, veekasutuse ja prügi vähendamise ja kasvuhoonegaaside vähendamise kohta.

Jätkusuutlik tooraine kasutus

Weleda kasutab umbes 1000 erinevat toorainet ravimite ning looduslike iluhooldustoodete jaoks ning me teame, et toormaterjalide saamise ja eraldamise viis mõjutab oluliselt liigirikkust. Samal ajal me mõistame, et ainult puutumatud looduslikud ökosüsteemid pakuvad piisava kvaliteediga pinnast ja tingimusi meie loodusliku toormaterjali tootmiseks. Seetõttu enam kui 78% meie kasutatavatest toormaterjalidest tuleb sertifikaadiga mahe- või biodünaamilisest põllundusest või kontrollitud looduslikelt aladelt ning me töötame pidevalt, et see protsent suureneks. Weledale on pühendumine biloloogilisele liigirikkusele väga oluline – liigirikkuseta ei oleks Weleda tooteid.

Keskkonnasõbralik loodusressursside kasutus

Nagu iga firma, vajab Weleda tootmiseks vett ja energiat. Meie töötajad on harjunud neisse ressurssidesse austusega suhtuma ning me täiustame pidevalt protsesse, nagu näiteks kondensvee taaskasutus, mis juhitakse tagasi veekäitlusse. Kokkuvõttes vähenes veekasutus kilogrammi valmistatud toote kohta veerandi (25%) võrra aastal 2013.

 

Me töötame tõsiselt ka firma energiakasutuse vähendamise suunas. Seda saame teha otseselt ja kaudselt – optimeerides jahutus- ja ventilatsioonisüsteeme, vähendades põranda- ja büroopinda, paremini kasutades olemasolevaid masinaid ning muudel viisidel, mis teevad töö tõhusamaks.

Weleda suurendab samal ajal taastuva energia kasutust. Aastal 2013 tuli 50,7% kasutatavast otsesest energiast ja  94,3% kaudsest energiast taastuvatest energiaallikatest.

Biodünaamiline põllumajandus

Ravimtaimede biodünaamilise kasvatuse viisid jäävad Weledas väga traditsiooniliseks. Biodünaamiline põllundus tähendab, et põllunduses, karjakasvatuses, seemnekasvatuses ja maastikuhoolduses järgitakse antroposoofilisi printsiipe.

Kõigis meie aedades – Euroopas ja mujal – kasutame biodünaamilisi kasvatusviise, et toota suurepärase kvaliteediga toormaterjale, samas parandades ja säilitades maad ja selle arvukaid elusasukaid mikroobidest metsloomadeni.

Jätkusuutlik pakendamine

Jätkusuutlik pakendamine peab meie jaoks vastama mitmetele nõudmistele. Loomulikult peab see kaitsma tooteid, kuid peab ka olema valmistatud jätkusuutlikest materjalidest ja olema pakendamiseaja lõppedes ümbertöödeldav. Praegu ei ole ideaalset lahendust, mis vastaks kõigile neile nõudmistele. Samal ajal, kui jätkame uurimistööd tuleviku lahenduste tarvis, pingutab Weleda selle nimel, et kasutada nii jätkusuutlikku pakendit, kui võimalik.

 

Aastal 2012 asutasime osakondadeülese rühma, et luua uusi pakkimislahendusi. Selle tulemuseks oli rida otsuseid, mille me koheselt rakendasime – kasutada, niipalju kui võimalik, tarbimisjärgset ümbertöödeldud materjali; kasutada, mil iganes võimalik, Metsahoolduse Nõukogu (Forest Stewardship) sertifikaadiga karpe; minna metallfooliumilt üle värvitrükile. Me kavandame ka oma ikooniliste sinisest klaasist pudelite asendamist madala keskkonnamõjuga plastiga, mida on kergem ümber töödelda ja keskkonnasõbralikum kohale toimetada pakendi kaalu tõttu. Pakendit täiendatakse pidevalt regulaarsetel aruteludel koos pakenditootjate ja –ekspertidega.

Avasta rohkem

Luues väärtust

Jätkusuutlik majandus on selline, et maakera ressursse ei kasutata kiiremini kui loodus neid taastab. Kasumlikkus on edukate ökosüsteemide ja elujõuliste kogukondade tulem. Tulud jaotuvad õiglaselt. Weleda jaoks on eetiline ja väärtustloov majandus enam kui käibefraas – see on äri südames nagu ka inimesed, kes selle teostavad.

Majanduslik jätkusuutlikkus

Tegutsedes eetiliselt

Weleda pöörab suurt rõhku töötajate, varustajate ja partnerite turvalisuse, isikliku arengu ja üldise õiglase kohtlemise tagamisele. Sotsiaalne vastutus on Weleda jaoks väga tähtis.

Sotsiaalne jätkusuutlikkus