Meie väärtused

Weleda seitse põhiprintsiipi

Weleda on ainulaadne organisatsioon – majanduslikult edukas, heatahtlik ja meie planeedi, keskkonna ja inimeste hea-olule pühendunud. Me oleme selliseks arenenud, võttes omaks seitse põhimõtet, mis on muutumatud, siduvad kõigile, kes meiega töötavad, ja mis selgelt tugevdavad meie töötamise aluseid.

1. Aus suhtlemine klientide ja koostööpartneritega

Weleda eeskuju näitab, et läbipaistvus ja aus suhtlemine loovad usaldusliku ja tõhusa koostöö. See on Weleda ärisuhete alus ülemaailmselt. Tulemuseks on kestvad, usaldusväärsed kontaktid klientide, koostööpartnerite ja partnerite võrgustikku kuuluvate organisatsioonidega.

2. Juhtkonna - töötajate suhted partnerluse vaimus

Weleda töötajad suunavad oma oskused ettevõttesse ja neid hinnatakse kõrgelt kui professionaale. Töötajatel on põhjalikud teadmised tööprotsessidest ja - korraldusest ning nad vastutavad oma tööülesannete eest. Selle tulemusena saavad nad osaleda oma valdkonda puudutavate otsuste tegemisel ja selle hindamisel. Meie töötajate pühendumine on äri arengu allikas.

3. Laiaulatuslik kvaliteet

Weleda kasutab looduslikku toormaterjali, mida töödeldakse õrna protsessi käigus viisil, mis säilitab ja tagab koostise ja toimeainete täieliku kasutuse ja mõju. Antroposoofiale on iseloomulik holistiline nägemus inimesest, kes koosneb kehast, hingest ja vaimust ja arusaam, et Maa on elav organism, mis on ühenduses kogu kosmosega. See kokku annab meile süvendatud teadmised looduslikest koostisainetest ja nende toime laadist, luues seega põhjaliku arusaama kvaliteedist. Arendatakse tooteid, mis teevad looduse sügava ja ulatusliku toime inimestele kättesaadavaks ja lasevad meil kogeda erakordselt head enesetunnet. Meie pidev teaduslike testimismeetodite arendamine toetab veelgi seda integreeritud arusaama kvaliteedist.

4. Ühendame loodusteadused ja humanitaarteadused uurimistöös ja arenduses

Weleda jaoks on kesksel kohal inimene. Just inimeste heaks, koostöös oma partneritega, arendame ja uurime uuenduslikke, teidrajavaid tooteid ja raviviise. Selleks ühendame loodusteadused ja humanitaarteadused. See võimaldab Weledal luua tänapäevaseid lähenemisi haigusele, tervisele ja ravile. 

5. Kõrged keskkonna-alased nõuded

Maa loodusvarad on piiratud. Neid tuleb kaitsta inimeste ja looduse huvides. Me võtame oma vastutust tõsiselt ja seame kõrged keskkonna-alased nõuded. Meie jaoks tähendab jätkusuutlikkus loodusvaradest hoolimist ja nende säilitamist.

6. Eetilised ja väärtustloovad äritavad

Niikaua, kui oleme tegutsenud, oleme järginud ärieesmärke, mis on tuletatud meie ettevõtte asutamise ideest : inimeste isiklik areng, igaühe tervise hoidmine, edendamine ja taastamine ja meie vajadus kehalise hea-olu ja tasakaalustatud elu järele.

Selline arusaam meie firmast määrab Weleda ärilise suuna ja jääb valgustama ja jõudu andma kõigile meie tegudele. Weleda toodete ja teenuste hinna määramisel arvestatakse mitte üksnes meie omakapitalibaasi tugevdamist, vaid ka meie klientide, varustajate ja investorite huvisid. Võimaluste piires osaleb Weleda kultuuriettevõtmistes, mis motiveerivad inimesi.

7. Weleda mitmekülgsus kui inspiratsiooniallikas

Weleda Grupp on esindatud paljudes maades ja turgudel kogu maailmas. See loob kultuurilise mitmekesisuse, mida kogeme inspireeriva ja võimsana.

Ajalooliselt on Weleda arenenud erinevatest äriinitsiatiividest, mis on ühinenud ettevõtede grupiks, mis tegutseb ühtse juhtimise all. Direktorite nõukogu ja Weleda Grupi juhtkond täidavad oma juhtimisülesandeid kogu Grupi eduka arengu huvides. Ühtsed eetika- ja kvaliteedinõuded ja ettevõtlus-, turustrateegijad ning toimimisviisid ja -tavad on siduvad kogu Weleda Grupi jaoks. 

 

Weleda täna

Organisatsioon, mis alustas väikeses asupaigas Šveitsis on täna globaalne ettevõte 2000 töötajaga 50 riigis.

Rohkem Weledast täna