Meie eetilise hankimise kohustused

Oleme alates 2011. aastast olnud Eetilise Biokaubanduse Liidu liige (UEBT). Eetilise Biokaubanduse Liit on mittetulundusühing, mis edendab bioloogilisest mitmekesisusest pärinevate koostisosade hankimist.

Eetilise Biokaubanduse ambitsioonikas standard edendab jätkusuutlikku majanduskasvu, kohalikku arengut ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamist.

UEBT on jätkusuutliku juhtimissüsteemi standard, mis hõlmab kõiki meie loodusliku tooreaine tarneahelaid ning on seotud meie nägemuse „Maailma loomine, kus inimeste ja looduse tervis ning ilu pidevalt areneb” ja meie missiooniga „Weleda arendab säästvalt oma äri tagades kooskõla looduse ja inimese vahel“.

Oleme sertifitseeritud meie eetilise hankimise süsteemi jaoks

Alates 2018. aastast on UEBT pakkunud eetilise hankimise sertifitseerimisprogrammi. UEBT sertifitseerib ettevõtteid, mis austavad inimesi ja bioloogilist mitmekesisust.

UEBT liikmena oleme pühendunud innovatsiooni- ja hankimistavadele, mis toetavad koostööd maailmaga, kus inimesed ja bioloogiline mitmekesisus arenevad. Sellele tuginedes otsustasime viia säästva arengu strateegia uuele tasemele eetilise hankimise süsteemi (ESS) sertifitseerimisega. See hõlmab kõiki meie orgaaniliste kosmeetikatoodete looduslike toorainete hankimist. See samm on seotud ka meie missiooniga “Weleda tooted aktiveerivad inimeste ja looduse tervendavat jõudu.”

Eetilise hankimise süsteem võimaldab meil kontrollida, kas meie tarnijad ja eeltarnijad vastavad meie säästva majanduskasvu, kohaliku arengu ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamise nõuetele. Järgneva riskianalüüsi abil on võimalik kindlaks teha säästva arengu vajadused ja kasutusele võtta meetmeid.

Järgmise sammuna ja sertifitseerimisprogrammi osana võtame endale kohustuse rakendada nn prioriteetsete tarneahelate raames rohkem meetmeid. Selle tulemusel saame veelgi rohkem täiustada  Biokaubanduse tavasid, seal kus vaja.

Sertifitseerimise ulatus numbrites:

  • Meil on 657 tarneahelat ja 100% kasutatud toorainetest on hinnatud. 
  • 2017. aastal oleme hankinud 270 looduslikku toorainet 199 tarnijalt
  • Toorainete kogus oli 2017. aastal 4,625 tonni 
  • 62 tarneahelat määratletakse kontrollimiseks prioriteetsena. Kontrollimine tähendab seda, et me kontrollime tarnijalt saadud teavet (põlluauditid ja erinevad dokumendid). Saadud info ja dokumendid võimaldavad meil tõendada eetilise Biokaubanduse standardi järgimist (sh. õiglase kaubanduse ja mahepõllumajanduslik sertifikaat jms).

Eesmärk:

  • Kõikide praeguste määratletud prioriteetsete tarneahelate kontrollimine kuni 2019. aasta juunini on lõppenud. See moodustab 16% meie 2017. aasta looduslikust ja orgaanilisest kosmeetikast
  • Klassifitseerida kõik meie tarneahelad vastavalt UEBT 4 nõuetele vastavuse tasemele (sisenemise näitajad, kriitilised nõuded, lävivajadused ja pideva täiustamise nõuded). Iga taseme jaoks määrab ja kinnitab eesmärgid UEBT. Eesmärgid on avalikkusele kättesaadavad 2018. aasta lõpuks.
  • Aktiivne teabevahetus sertifitseerimise, sellega seotud tegevuste ja selle kaudu tarbijate teadlikkuse suurendamine bioloogilise mitmekesisusest.  

Sertifikaat on kehtiv alates 2018. aasta juunist ja kehtib üks aasta. Seejärel pikendatakse seda uue auditiga.