Antroposoofiline meditsiin

Antroposoofiline meditsiin esindab parimat ‘tervikliku meditsiini’ tava, tunnistab Tervikliku meditsiini akadeemiliste tervisekeskuste konsortsium (Consortium of Academic Health Centres for Integrative Medicine : www.im-consortium.org).

Tervikliku meditsiini meetod

Weledas me usume ja kasutame antroposoofilist meditsiini - süsteemi, mis töötati välja varastel 1920ndatel ning mis on Euroopa ühiskonnas leidnud laialdast heakskiitu. See on meditsiiniline lähenemine, mis toetab ja täiendab tavameditsiini : antroposoofia kasutab terviklikku lähenemist ja kasutab nii tavameditsiini kui antroposoofilise meditsiini tooteid.

Ravilähenemine ja ravimitoodete ning muude teraapiate valik on põhjalikult patsiendipõhine, mille eesmärgiks on patsiendi endatervendamise võime positiivne toetamine.

Ajalugu

Antroposoofia lähtealused arendas välja Austria filosoof Rudolf Steiner (1861-1925) ning see uurib, mil määral  on inimene teadlik oma sisemisest elust ning elab kooskõlas ümbritseva loodusliku ja ühiskondliku keskkonnaga.

Hollandi arst Ita Wegman (1876-1943) oli Weleda kaasasutaja ja mõjutas omakorda antroposoofilise meditsiini arengut. Süsteem põhineb teaduspõhise meditsiini (mida kutsutakse ka tavameditsiiniks) tulemustel ning antroposoofia teadmistel ja meetoditel. See on terviklik meditsiin, mida ei liigitata ‘alternatiivmeditsiiniks’. Osana erinevate terapeutiliste süsteemide vahemikust, mis hõlmavad ka homöopaatiat ja taimeravi, on antroposoofilise meditsiini eesmärgiks lähtuda tavameditsiinist, kasutades erilisi teraapiaviise ning ravimeid.

Antroposoofilise meditsiini põhimõtted

Antroposoofiline meditsiin alustab alati tavapärase diagnoosiga – aga arst või terapeut ei arvesta üksnes haiguse sümptomitega. Selle asemel uurivad nad patsiendi kogemuse psühholoogilisi, vaimseid ja hingelisi aspekte, võimet end tervistada ja suutlikkust pidevaks arenguks.

 

Ühendus füüsilise ja vaimse osa vahel diagnoosis ja ravis on vaid üheks unikaalseks antroposoofilise meditsiini põhiprintsiibiks. Lisaks jälgib arst või terapeut patsiendi kogu isiksust ja iseloomu, kaasa arvatud füüsiline kehaehitus ja kehakeel – liigutuste sujuvus, käepigistuse tüüp, unemuster, kuuma- ja külmataluvus, hingamine ja füüsilised rütmid.

Inimolendit nähakse ja mõistetakse neljal tasandil :

1) Materiaalne või füüsiline tasand, mida saab uurida füüsiliselt või tehnika abil, nagu tavameditsiinis

2) Eluenergia tasand või inimese vitaalsus

3) Vaimne tasand – mida võib mõista kui psühholoogilist või emotsionaalset valdkonda

4) Individuaalne tasand – hingeline individuaalsus või inimese iseloom, mida vahel teatakse kui ego

Patsiendi üksikasjalise meditsiinilise ajaloo koostamisel ja sellest lähtuvalt isikule kohandatud ravimivalikul on paranemiseks esmatähtis arsti ja patsiendi koostöö. Paranemine on koos tegutsemise protsess, kus arst kaasab igal sammul patsiendi ja milles patsient aktiivselt osaleb.

Toode

Antroposoofilisi ravimeid toodetakse antroposoofilise ravimitöötlemise põhimõtetest ja tavadest lähtuvalt, millest mõned on ühised homöopaatiga ning teised ei ole ja peegeldavad inimese ja loodusliku maailma vahelist suhtlust. Toodete valmistamisel järgitakse head tootmistava (Good Manufacturing Practice, GMP) ja kvaliteeti kontrollitakse ametlike farmakopöade kriteeriumite ja parameetrite järgi.

 

Avasta rohkem holistilise tervise kohta

Tervis on järjepidev protsess

Salutogenees kui teadus tervise arengust keskendub teguritele, mis toetavad inimese tervist, vastandina nendele, mis haiguse põhjustavad.

Salutogenees

Unikaalsed ravimid

Meie ravimite töötlemine vastab farmakopöadele, samas kui meie ainulaadne valmistusprotsess põhineb kolmel teguril.

Tootmisprotsess

Tasakaalu taastamine

Antroposoofilise meditsiini raviprotsess põhineb nelja korraldusprintsiibi tasakaalul.

Teraapiameetodid