Salutogenees

Avastades ja kasutades tervise allikaid

Salutogeneesi mõiste (ladina salus, tervis ja kreeka genesis, päritolu) lõi 1970ndatel Aaron Antonovsky (1923-1994), Ameerika-Iisraeli meditsiinisotsioloog. Ta kirjeldab ‘tervise arengut’ kui tervise allikate avastamis- ning kasutusprotsessi.

Salutogenees- - võti tervislikuks eluks

Salutogenees kui teadus tervise arengust keskendub teguritele, mis toetavad inimese tervist, vastandina nendele, mis haiguse põhjustavad. Salutogeneetiline mudel puudutab suheteid tervise, stressi ning hakkamasaamise vahel. Antonovsky järgi ei ole inimese tervis püsiv, vaid pidevas arenemisprotsessis. See tähendab, et iga inimene avastab oma tervise allikad ja otsustab ise, mida on vaja teha, et säilitada vaimset hea-olu ja üldist tervist.

Olles ise oma tervise allikas

Teaduspõhine info biorütmide olulisusest looduses ja inimeste puhul on väga tähtis antroposoofilises teraapias, mis püüab esile tuua inimeste ennast tervendavad jõud. Patsiente julgustatakse olema enda tervise allikad, mida nad saavad aktiveerida ja tugevdada, et paraneda haigusest, saavutada head vormi ning tervena jätkata või saavutada paremat elukvaliteeti, kui nad kannatavad kroonilise haiguse käes.

 

Salutogeneesi tähendus antroposoofilises meditsiinis on arendada selget ‘seostatud tähendust‘ (arusaadav, teostatav, mõttekas). Seda silmas pidades on patsientidel, kuigi nad on ajutiselt haiged ja nõrgad, võime leida rahu endas ja ümbritsevas, teadlikult tunnetades oma õiget kohta elus ja ühiskonnas.

Tugevdades oma sisemisi jõude

Kui me oleme võimelised elama täisväärtuslikku elu haigusperioodidel, siis oleme vähem altid tajuma eluraskusi kui karistust või süüd. Selle asemel on haigestumine võimalus haigust aktsepteerida läbi aktiivse avastamis- ja uurimisprotsessi, mille kaudu meie isiksus areneb kogemuse läbi. See omakorda tugevdab meie sisemist tervist edendavat jõudu ja sel on positiivne toime objektiivselt hinnatud "tervisele".

Loe rohkem holistilise tervise kohta

Unikaalsed ravimid

Meie ravimite töötlemine vastab farmakopöadele, samas kui meie ainulaadne valmistusprotsess põhineb kolmel teguril.

Tootmisprotsess

Taasta tasakaal

Antroposoofilise meditsiini raviprotsess põhineb nelja korraldusprintsiibi tasakaalul.

Teraapia meetodid

Integreeritud meditsiini süsteem

Antroposoofiline meditsiin hõlmab holistilist lähenemist ning see põhineb tavameditsiini süsteemil ja antroposoofilistel ravimitel.

Antroposoofiline meditsiin