Teraapiameetodid

Holistiline, terapeutiline lähenemine, mis keskendub inimese individuaalsusele

Tasakaalu taastamine

Antroposoofilise meditsiini raviprotsess põhineb nelja korraldusprintsiibi tasakaalul: füüsiline tasand; eluenergia tasand või vitaalsus; vaimne tasand ehk psühholoogilis-emotsionaalne valdkond ja isiklik tasand ehk ego. Teraapia eesmärgiks on korrastada olukorda, kui need neli printsiipi on tasakaalust väljas.

Antroposoofiline meditsiin põhineb tervise, haiguse ja paranemise mõistetel, mis peegeldavad nimetatud nelja printsiibi individuaalset tasakaalu või korrastamatust.

Muide nende nelja tasandi omavaheline suhtlus avaldub kolmes toimivas süsteemis – sensoorne närvisüsteem (tundeorganid ja aju), rütmiline süsteem (rinnak) ja niinimetatud omavahel seotud ainevahetuse (kõhuõõs) ja jäsemete süsteem, mis vastavad inimese kolmele hingelisele omadusele :

  • Sensoorne närvisüsteem - mõtlemine
  • Rütmiline süsteem - tunded
  • Ainevahetuse-jäsemete süsteem - tahe

 

See kolmene süsteem levib kogu inimorganismis ja läbib muutusi erinevatel eluetappidel. Iga kord, kui see juhtub, loob rütmiline süsteem (mis paikneb sensoorse närvisüsteemi ja ainevahetuse-jäsemete süsteemi vahel) uue tasakaalu, lubades harmoonilise suhtluse jätkumist. Iga ‘tavalise’, keskmise asendi rajalt väljumine viib erinevate haigustunnuste avaldumiseni.

Teraapiad

Antroposoofiline meditsiin kasutab nii tavameditsiini kui antroposoofilise meditsiini tooteid. Ravilähenemine ja meditsiinitoodete ja teraapiate valik on täielikult patsiendipõhine, et esile kutsuda areng patsiendis, tugevdades loomulikku endatervendamist ja taastades tervise tasakaalu. Antroposoofiliste ravimite abil aktiveeritakse keha endatervendamise protsess ning see tuuakse häiritud seisust tagasi õigesse tasakaalu. Toetatakse patsiendi tervenemisprotsessi.

Antroposoofilistele ravimitoodetele lisaks kasutatakse mitmesuguseid väliseid vahendeid ja ravirežiime. Patsient võib saada abi niisketest mähistest, vesiteraapiast või ravivannidest; õendusteenusest, antroposoofilisest füsioteraapiast ja rütmilisest massažiteraapiast; dieetidest, eurütmia harjutustest, antroposoofilisest kunstiteraapiast või antroposoofilisest psühhoteraapiast ning paljudest muudest antroposoofilistest ravi ja elustiili suundadest. Kõiki neid lähenemisi võib koos kasutada – ravirežiim on väga patsiendikeskne.

Teadustöö

Alates asutamisest pea-aegu sajand tagasi, on antroposoofiline meditsiin olnud teaduspõhine meditsiinisüsteem. Kirjelduste arhiiv ja kliiniline uurimistöö on tõenduslikud sambad antroposoofilise meditsiiniravi kohta.

Nagu igasuguse meditsiini puhul, on metodoloogia ajas muutunud, alates subjektiivsetest juhtumikirjeldustest ja lihtsakoelistest tagasivaadetest kuni väga keeruliste kontrollitud uuringute ja analüüside kavadeni, kaasa arvatud juhusliku kontrolliga testideni. Tänapäevane antroposoofiline meditsiin kasutab igasuguseid uuringuid tõhusalt ja kogub hästi kontrollitud tõendusmaterjali, mida kasutada tuleviku praktikas.

Turvalisus

Antroposoofilise meditsiini ravi, antroposoofilise farmakoloogia ja antroposoofiliste ravitoodete turvalisus on tõendatud mitmete uurimustööde tulemustega, mille põhjal on nende üldine taluvus hea. Kõiki antroposoofilisi meditsiinitooteid valmistatakse heast tootmistavast lähtudes (Good Manufacturing Practice, GMP).  

Efektiivsus

Antoposoofilise meditsiini tõhusust saab mõõta selle järgi, kas füüsilised ja psühholoogilised kaebused vähenevad või leevenenvad. Ravirežiimi tõhusust näitab siiski kõigi soovitud tulemusteni jõudmine. Otsustav efektiivsuse määr peitub organismi vastuses – ning see on individuaalne.

Lisaväärtus

Hulk uurimusi näitab, et antroposoofiline ravi tähendab väiksemat hinda võrreldes tava-raviga. See kehtib eriti krooniliste haiguste puhul, kus raviperiood võib-olla pikem või isegi elu-aegne. Ravikindlustuspoliisid näitavad minimaalset ravimite hinda. Selle tulemusena katab mõnede riikide ravikindlustus antroposoofilist ravi, sest sellel on suhteliselt väike hind.

 

Tänapäeva mitmekesine ühiskond elab turuseaduste ühtlustatud maailmas, kus on vähenenud valik ja aina väiksem personaalne teenusepakkumine. Antroposoofilised põhimõtted annavad alust üha enam nõutavale meditsiinile: kohaldatud, holistilised teraapiad, mis keskenduvad inimeste isiksusele.

Loe rohkem holistilise tervise kohta

Integreeritud meditsiini süsteem

Antroposoofiline meditsiin hõlmab holistilist lähenemist ning see põhineb tavameditsiini süsteemil ja antroposoofilistel ravimitel.

Antroposoofiline meditsiin

Tervis on järjepidev protsess

Salutogenees kui teadus tervise arengust keskendub teguritele, mis toetavad inimese tervist, vastandina nendele, mis haiguse põhjustavad.

Salutogenees

Unikaalsed ravimid

Meie ravimite töötlemine vastab farmakopöadele, samas kui meie ainulaadne valmistusprotsess põhineb kolmel teguril.

Tootmisprotsess