Meie pühendumine inimestele ja bioloogilisele mitmekesisusele

Weleda annab oma panuse maailmale, kus inimesed ja bioloogiline mitmekesisus püüavad ellu jääda. UEBT märgis „SOURCING WITH RESPECT“ kinnitab, et bioloogilist mitmekesisust kaitstakse looduslike koostisosade kasvatamise, koristamise ja edasise töötlemise ajal. See näitab ka meie pühendumust maksta kõigile tarneahelas õiglast palka ja kohelda neid austusega.

Mida tähendab UEBT märgis „SOURCING WITH RESPECT” ehk "TOORAINE EETILINE HANKIMINE"?

 

Eetilise BioKaubanduse Liidu välja antud UEBTmärgis hõlmab kõiki meie tegevusi, mis on seotud looduslike koostisainete hankimisega Weleda looduskosmeetika tootmise jaoks. See annab tarbijatele kinnituse, et  me hoolime inimestest ja bioloogilisest mitmekesisusest: pinnasest, mikroorganismidest, veest ja õhust, samuti taimedest, loomadest ja inimestest, kes tegelevad meie looduslike koostisosade hankimisega. UEBT märgis ei ole toote sertifitseerimine ega ka üksiku tooraine sertifitseerimine.

Kuidas me kaitseme asuala, kus meie looduslikud koostisosad kasvavad?

 

Me vastutame inimeste eest, kes kasvatavad, koristavad ja töötlevad meie looduslikke koostisosi. Ainult koos töötades saame tagada, et neid elupaiku ei kasutata ära, vaid neid kasutatakse ja kaitstakse säästlikult. Seda tähistab UEBT märgis. Weleda on üks esimesi ettevõtteid maailmas, kes näitab oma toodetel UEBT märgist.

UEBT tegevdirektor ja loodusliku tooraine eetilise hankimise ekspert Rik Kutsch Lojenga:

„Oleme nii uhked, et Weleda on saavutanud UEBT poolt eetilise hankimise süsteemi sertifitseerimise. Weleda on üks esimesi kaubamärke, mille toodete pakenditelt leiab UEBT usaldustähise. Weleda tegevus on vastavuses rahvusvaheliselt tunnustatud standardiga, millega ta annab ettevõte klientidele kindustunde, et toorainete hankimisel säilitatakse bioloogilist mitmekesisust ning seda kasutatakse säästvalt. Samuti kinnitatakse sellega, et kõiki tarneahela partnereid koheldakse õiglaselt. ”

Millised põhimõtted juhivad meie äritegevust?

UEBT standard hõlmab 7 peamist kriteeriumi:

 1. Bioloogilise mitmekesisuse säilitamine
 2. Bioloogilise mitmekesisuse säästev kasutamine
 3. Bioloogilise mitmekesisuse kasutamisest tuleneva kasu õiglane jagamine ettevõtete ja kohalike kogukondade vahel
 4. Jälgitavus looduslike koostisosade päritolu kindlakstegemiseks
 5. Vastavus riiklikele ja rahvusvahelistele õigusaktidele
 6. Õiglased töötingimused ja toiduainetega kindlustatuse tagamine neile, kes tegelevad kohaliku hankega
 7. Selgus maaomandi kasutamisel, kasutusõigus ja juurdepääs loodusvaradele

Mis on UEBT?

 

Eetilise BioKaubanduse Liit (UEBT) on mittetulundusühing, mis toetab ja kontrollib ettevõtte kohustusi seoses tooraine hankimisega. See on ülemaailmselt tunnustatud standard loodusliku tooraine eetilise hankimise jaoks. See algas ÜRO algatusena ning on säilitanud tugevad sidemed ÜRO organisatsioonidega, nagu bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni ning kaubanduse ja arengu konverentsi (UNCTAD) BioTrade algatusega.

Miks Weleda valis UEBT märgise?

 

Võrreldes teiste kättesaadavate sertifikaatidega, on UEBT standardiga seotud sotsiaalsed, ökoloogilised ja majanduslikud kriteeriumid. Nende kriteeriumide täitmisel võtame aktiivselt osa meie ökosüsteemide mitmekesisuse säilitamisest. Pakume loomadele ja taimedele elupaika, aidates samas inimestel kogu maailmas elada väärikat ja tervislikku elu. Me säilitame loodusvarasid, et pakkuda tulevastele põlvkondadele kindlat alust eluks.

Kuidas toetab Weleda kohalikke kogukondi?

 • Praegu on meil umbes 50 pikaajalist viljelemispartnerlust kogu maailmas.
 • Toetame kohalikke projekte, et pakkuda täiendavat toetust kogukondadele hankimispiirkondades, näiteks arstiabi ja haridusega.
 • Sotsiaalne jätkusuutlikkus on palju enamat kui õiglane tasu. Sellised aspektid nagu kaitse diskrimineerimise, laste või sunniviisilise töö eest ning ühinemisõiguse kaitse, mis on kogunemisvabadus ametiühingutele, mis tagab õiguse tulla kokku ja arutada, arutleda, edendada ja edendada ühiseid huve ja veendumusi; samuti tööohutuse ja tööõiguse edendamine on näited paljudest rahvusvahelistest eeskirjadest, millel UEBT standard põhineb.
 • Põllumajandustootjad saavad õiglast hinda, mis katab parimate tavade rakendamise kulud ja võimaldab neil parandada oma ja oma kogukonna elukvaliteeti.
 • Meie hankimistegevus ei tohi ohustada kohalikku toiduga kindlustatust. Me vaatame oma tarneahelad läbi nende põhimõtete kohaselt ja vajadusel tegutseme.
 • Me kooskõlastame oma praktika selle nõudliku standardiga kuni valdkonna tasemeni, teostame vajadusel kontrollauditeid ja rakendame koos kohalike partneritega parandusmeetmeid.
 • Samuti tagame, et kultuurilist vabadust ja põlisrahvaste kogukondade teadmisi bioloogilisest mitmekesisusest toetatakse.

Kuidas Weleda on pühendunud bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele?

 • Me nõuame, et meie partnerid saaksid teavet hankimise piirkonnas ohustatud liikide kohta, näiteks keskkonnaministeeriumide ja kohalike valitsusväliste organisatsioonide kaudu. Selle teabe põhjal võime võtta asjakohaseid meetmeid, et vältida ohustatud liikide väljasuremist või osaleda aktiivselt olemasolevates bioloogilise mitmekesisuse kaitsmise projektides. Näiteks ohustatud liikide rahvusvahelise kaubanduse konventsiooni (CITES) kohaselt hangime haruldased ja kaitstud taimeliigid, nagu arnica, säästlikust ja sertifitseeritud mahepõllumajanduslikust tootmisest. Meie projekt mitte ainult ei toeta bioloogilist mitmekesisust, vaid ka kohalikke põllumajandustootjaid.

Toetame oma partnereid mahepõllumajandusele üleminekul - ilma pestitsiidideta ja monokultuurideta.

Me julgustame oma kultiveerimispartnereid istutama lille- ja hekikive, mis pakuvad paljude putukate elupaiku.

Meie eetilise hankimise kohustused

Juhtiv näide:

Üha enam tarbijaid on teadlikult valinud Weleda loodusliku kosmeetika. Selline kasvav nõudlus võimaldab meil anda tarneahelates üha suuremat positiivset mõju inimestele ja bioloogilisele mitmekesisusele. UEBT sertifikaat “SOURCING WITH RESPECT” on oluline panus selles osas. Meie visioon on, et üha rohkem ettevõtteid liituda meiega selle eetilise hankimise teel - iseenda, tarbijate ja meie planeedi jaoks.