Arendame tervise ja ilu välja kooskõlas looduse ja inimesega

Meie, inimesed, oleme üksteisega seotud ja oleme osa loodusest. Seetõttu vastutame üksteise ja keskkonna ees. Oleme oma väärtustest ja põhimõtetest lähtuvalt sõnastanud kuus juhtpõhimõtet.

1. Holistiline

Me mõtleme, tunneme ja tegutseme terviklikult

Vaatame alati suurt pilti ja püüame mõista asju kogu nende mitmekesisuses. Me suhtume endasse ja ümbritsevasse tähelepanelikult. Meie tegevus on tahtlik ja arvestame nende mõjuga maailmale. Oleme avatud ja inspireeritud uutest ja visioonilistest ideedest.

2. Vastutus

Oleme eeskujud ja vastutame oma tegude eest

Vastutame oma tegude eest. See hõlmab pikaajaliste partnerlussuhete loomist. Oleme teadlikud oma tegude mõjust ning võtame omaks teerajajate ja trendiloojate rolli. Näeme end eeskujuna: nii teile kui ka ühiskonnale.

3. Usaldus

Loome usaldust läbipaistvuse ja aususe kaudu

Teie usaldus on meile oluline. Seetõttu on meie jaoks oluline, et mida me väljastpoolt kehastame, seda ka seespool elame ja ellu viime. Meie suhtlus on avatud, aus ja tähelepanelik. Püüdleme võimalikult suure läbipaistvuse poole ja vastutame vigade eest. Meie partnerlussuhted ja koostöö on selged, autentsed ja õiglased.

Tervise ja ilu avanemine kooskõlas looduse ja inimesega – see on meie eesmärk.

4. Majanduslik jätkusuutlikkus

Tegutseme tervislikult ja tõhusalt, sest majanduslik edu teeb palju asju võimalikuks

Pöörame tähelepanu oma kasumlikkusele. See tagab meie rahalise sõltumatuse ja majandusliku jätkusuutlikkuse. Hea ärijuhtimine tähendab meie jaoks seda, et kasumlikkus ei ole eesmärk omaette, vaid vahend, mille abil saame ellu viia meie ettevõtte missiooni “avaldada tervist ja ilu kooskõlas looduse ja inimesega” ning jääda uuendusmeelseks. Ettevõttena tõhus olemine tagab, et meil on vajalikud vahendid ühiskonnale väärtuse loomiseks. Kasumlik äri võimaldab meil inimestele ja loodusele veelgi rohkem head teha.

5. Avatud meel

Me toetame Weleda teedrajavat vaimu ja oleme avatud uutele ideedele

Nagu meie asutajad 100 aastat tagasi, kavatseme ka edaspidi oma teerajajate rolli täita. Selle all peame silmas loovust, kirglikkust uute ideede vastu ja aktiivset parimate lahenduste otsimist. Seejuures aitame kujundada muutusi ja anname ruumi võimalikult paljudele julgetele ideedele. Töötame lakkamatult selle nimel, et teha paljusid asju paremini ja väärtustada mitmekesisuse jõudu.

6. Inspiratsioon

Me inspireerime inimesi looduse jõule

Oleme osa loodusest ja loodus on suurepärane eeskuju. Oleme 100 aastat kasutanud oma toodetes looduse jõudu, et toetada loomulikku heaolu ja elujõudu. Tooraine kasvatamise kaudu biodünaamiliste põllumajanduspõhimõtete järgi kasvatame terveid muldasid ja aitame säilitada bioloogilist mitmekesisust. Ja kuna leiame oma töös sügava tähenduse, armastame seda, mida teeme.